نرم افزار و آموزش نرم افزار
1
اندیکاتورها

در بازار سرمایه نقطه ورود شما نشان دهنده ی سودیا زیان شماست. برای پیدا کردن نقطه ورود بیش از 50 اندیکاتور نوشته شده است. اندیکاتورها عدد تولید می‌کنند هر عدد یک معنی دارد

2
اندیکاتورها

تفاوت سیگنال دادن rsi و stoch

3
اندیکاتورها

چون سخت است بررسی تمام نمودارها. پس این نرم افزار می‌تواند به شما کمک کند.

4
اندیکاتورها

توضیحی در مورد Cci ولبعاد حرفه ای کار با آن. این سیگنال کاملا متفاوت است با rsi و sto

5
اندیکاتورها

توضیحی در مورد. حاکمیت بنیادی در استفاده از اندیکاتورها