نرم افزار و آموزش نرم افزار
نرم افزار

نرم افزار در دو نسخه منتشر شده است.نسخه اندروید و نسخه وب.نسخه جامع شامل هر دو نسخه است که در آن اندیکاتورها وجود دارد.قیمت این نسخه 300 هزار تومان است. بدون شارژ ماهانه.در صورت تمایل واریزی به این شماره کارت است.

5892-1010-5669-1211

سپه عبدی و فیش برای آی دی ad_bonyad_ata در تلگرام ارسال گردد. نسخه اندیکاتور تخصصی عطا به مدت 4 روز برای همه در نسخه جامع قرار داده خواهد شد. بعد از این مدت در مورد چگونگی انتشار آن تصمیم گیری خواهد شد. ولی اندیکاتورها rsi و sto و Cci در نسخه جامع خواهند ماند.

1
اندیکاتورها

در بازار سرمایه نقطه ورود شما نشان دهنده ی سودیا زیان شماست. برای پیدا کردن نقطه ورود بیش از 50 اندیکاتور نوشته شده است. اندیکاتورها عدد تولید می‌کنند هر عدد یک معنی دارد

2
اندیکاتورها

تفاوت سیگنال دادن rsi و stoch

3
اندیکاتورها

چون سخت است بررسی تمام نمودارها. پس این نرم افزار می‌تواند به شما کمک کند.

4
اندیکاتورها

توضیحی در مورد Cci ولبعاد حرفه ای کار با آن. این سیگنال کاملا متفاوت است با rsi و sto

5
اندیکاتورها

توضیحی در مورد. حاکمیت بنیادی در استفاده از اندیکاتورها